СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

България в годините на Втората световна война

План на урок №21 по история и цивилизации за 9. клас

 1. България в началото на световния конфликт (1939-1940)
  • А) първоначален неутралитет
  • Б) Крайовската спогодба (7.IX.1940)
   • Румъния връща Южна Добруджа на България
   • В) натискът на СССР към България
   • предлагат пакт за ненападение
 2. Присъединяване към Тристранния пакт. Влизане във войната
  • А) германският натиск
   • Хитлер готов да мине през България (като съюзник или враг)
  • Б) присъединяване на България към Тристранния пакт – 1.III.1941 г.
  • В) България управлява Западна Тракия, части от Егейска и Вардарска Македония
  • Г) български войски не воюват срещу СССР
  • Д) България обявява война на Великобритания и САЩ (13.III.1941)
 3. Политическата опозиция през 1941-1944 г.
  • А) легалната опозиция
  • Б) нелегалната опозиция - БКП
   • формира партизански чети и отряди
   • градски бойни групи за саботажи и терористични акции
   • създава коалицията Отечествен фронт
 4. Спасяването на българските евреи
  • А) депортиране на 11 000 евреи от „новоприсъединените земи“
  • Б) спасяването на евреите от старите предели
   • гражданско движение в защита на евреите
   • петиция, инициирана от Димитър Пешев
   • царят и правителството прекратяват депортацията
 5. Държавна криза и излизане на България от Оста
  • А) държавната криза
   • смъртта на цар Борис III (23.VIII.1943)
   • регентство на малолетния цар Симеон II
  • Б) правителството на легалната опозиция (2.IX.1944 г.)
   • премиер – Константин Муравиев
   • СССР обявява война на България
   • решение да се обяви война на Германия на 8.IX.1944
   • превратът на 9.IX.1944 г. от комунисти и ОФ