СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Начало на европейската интеграция

План на урок №25 по история и цивилизации за 9. клас

 1. Европейската общност за въглища и стомана
  • А) идеите на Жан Моне и Робер Шуман
   • войната между французи и германци да бъде материално невъзможна
   • Франция да бъде с достъп до ресурсите на Германия
  • Б) създаването – 18.IV.1951 г.
   • от Франция, Западна Германия, Италия, Белгия, Люксембург и Холандия
  • Великобритания отказва
   • ЕОВС е наднационална, но с участие на държавите
 2. Европейската икономическа общност (25.III.1957)
  • А) общ пазар и стопанска интеграция
  • Б) управлението
   • Комисия
   • Съвет на министрите
   • Парламентарна асамблея
   • Европейски съд
 3. „Евросклерозата“ на 70-те години
  • А) трудностите
   • не е постигнато задълбочаване
   • няма икономически и валутен съюз
   • няма обща външна политика
  • Б) успехите
   • доверие и разбирателство
   • общи интереси
   • финансова независимост на общността
   • повишена координация
   • дълъг икономически растеж, кризата не разединява
   • разширяване – приети Великобритания, Ирландия и Дания
   • положителен пример за подражание