СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Японското чудо в Източна Азия

План на урок №26 по история и цивилизации за 9. клас

 1. Възстановяване и политически живот
  • А) възстановяване от САЩ
   • „чистки“ на офицери, чиновници, индустриалци, учители
   • материална помощ от САЩ
   • конституция, изработена от САЩ (конституционна монархия)
   • земеделска реформа – земя за всички селяни
   • образователна реформа – най-доброто образование
   • военна реформа – армията има отбранителни функции
  • Б) политически живот
   • демократични традиции
 2. Японското икономическо чудо
  • А) бърз стопански възход
  • Б) високотехнологично производство
  • В) Япония – втора икономическа сила в света
 3. Японският модел
  • А) урбанизация
  • Б) добро образование
  • В) отличен стандарт
  • Г) еманципация на жените
  • Д) трудът е начин на живот
  • Е) успехът на групата е важен дори повече от успеха на индивида