СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Европейският съюз

План на урок №35 по история и цивилизации за 9. клас

 1. Засилване на интеграцията в ЕИО
  • А) приемане на Гърция, Испания и Португалия
  • Б) Единният европейски акт
   • набелязва мерки за въвеждане на общ пазар
   • приети символите на Европа
 2. Учредяване на Европейския съюз – 1993 (договорът от Маастрихт)
  • А) единен пазар
   • свобода на движение на хора, стоки, капитали и услуги
  • Б) трите стълба
   • Общностите – наднационално икономическо обединение
   • общи мерки в правосъдието и вътрешния ред
   • единна външна политика и политика на сигурност
  • В) Шенгенските споразумения
   • за премахване на митнически и полицейски контрол на границите
 3. Разширяването
  • А) 1995 – Австрия, Финландия и Швеция
  • Б) 2004 – 10 държави от Източна Европа
  • В) 2007 – България и Румъния
  • Г) 2013 - Хърватия
 4. Европейският съюз в началото на XXI в.
  • А) разцвет в началото на века
  • Б) проблемите
   • не е приета конституцията
   • критика срещу бюрокрацията
   • Брекзит
  • В) договорът от Лисабон (2007)
   • премахва трите стълба
   • прилага част от конституцията