СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Култури и контракултури в съвременния свят

План на урок №39 по история и цивилизации за 9. клас

 1. Културата
  • А) нови смисли и изяви
   • глобализацията не унищожава културното многообразие
   • равнозначност и еднаква ценност на различните култури
   • взаимно проникване на културите
  • Б) литературата
   • висока култура
   • булевардни романи
   • фентъзи
  • В) кино
   • европейското кино – колоси и „Новата вълна“
   • комерсиални продукции на Холивуд
  • Г) изобразително изкуство
   • попарт
   • абстрактен импресионизъм
 2. Раждането на контракултурите
  • А) контракултурите - култури, предимно от млади хора, със стилове на живот и ценности, противоположни на установената култура
  • Б) битниците и хипитата
  • В) рокмузиката
 3. Контракултурите през 70-те и 80-те години на ХХ в.
  • А) пънк
   • музикалният стил пънк-рок,
   • пънк модата
   • идеология и философия, в основата на която стоят отпорът на натиска на групата (дори и модата), индивидуализмът и анархизмът
  • Б) хевиметъл