СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Последици от Първата световна война

План на урок №5 по история и цивилизации за 9. клас

 1. Последици от войната и подходи към мира
  • А) последици
   • загиват над 15 млн. души, ранени 21 млн.
   • домове и земеделски земи унищожени
   • комуникации разрушени
   • голяма инфлация
   • стопанска експанзия на САЩ
   • край на Австро-Унгария и Втория германски райх
  • Б) 14-те точки на Удроу Уилсън
   • принципи за всеобщ мир
 2. Версайско-Вашингтонска система от мирни договори
  • А) Парижка мирна конференция (1919-1920)
   • участват само победителите
   • изготвят Устав на Обществото на народите
   • цел – траен мир
   • нови методи на решаване на споровете
   • колективна сигурност
   • мирните договори с победените Германия, Австрия, Унгария и Османската империя
   • отнемат земи
   • налагат военни ограничения
   • изискват репарации
  • Б) Вашингтонска конференция (1921-1922)
   • цел – осигуряване на нов мирен ред в Азия и Тихия океан
   • Япония става всепризната сила
 3. Последици от мира
  • А) сурови наказания за победените
  • Б) стремеж за реванш
  • В) много хора попадат извън националните си държави
  • Г) Обществото на народите не действа ефективно