СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Тоталитарните режими: германският националсоциализъм

План на урок №9 по история и цивилизации за 9. клас

 1. Ваймарската република
  • А) Германия става република (1923)
  • Б) развитие на републиката
   • предотвратена гражданска война
   • излизане от международната изолация
   • преодоляване на кризата
 2. Поява и идеи на националсоциализма
  • А) създател – Адолф Хитлер
  • Б) партия – Националсоциалистическа германска работническа партия
  • В) идеи
   • единство, просперитет и работа
   • култ към личността на непогрешимия лидер (фюрер)
   • антиболшевизъм и антисемитизъм
   • против Версайския договор
   • за еднопартийно диктатура
   • за пълно подчинение на гражданина на държавата
   • за осигуряване на „жизнено пространство“ за сметка на „несъвършените“ народи
   • средства – терор, пропаганда и превъзпитание
 3. Пътят на Хитлер към властта
  • А) „Биреният пуч“ (1923) – неуспешен поход за вземане на властта
  • Б) световната икономическа криза (1929) – катастрофална за Германия
  • В) популярност за нацистите
   • Хитлер обещава всичко на всеки
  • Г) идването на Хитлер на власт
   • президентът назначава Хитлер за канцлер (премиер) – 1933
   • след смъртта на президента Хитлер се обявява сливането на двата поста (1934)
 4. Националсоциалистическата диктатура
  • А) унищожаване на демокрацията
   • конституцията е отменена
   • Хитлер издава законите
   • забрана за другите партии
   • централизиране на властта
   • расовата теория в образованието
  • Б) икономически промени
   • намаляване на безработицата
   • ограничаване на инфлацията
   • мащабно обществено строителство
   • възраждане на военната индустрия
  • В) средства на нацистите
   • пропаганда, ръководена от Гьобелс
   • насилие и терор над евреи и различни