СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Животът в България по време на комунистическия режим в лични истории

Екология

Тук можете да публикувате истории за екологията

 

Примерни въпроси, на които да отговаряте или да задавате

Полагаха ли се грижи за екологията? Имаше ли замърсяване на въздуха, почвата, водите?
Как се почувствахте, когато разбрахте, че не сте предупредени за ядрената авария в Чернобил? Имаше ли тя последици за хората?
Знаехте ли нещо за замърсяванията на въздуха в Русе и други градове? Знаеше ли се нещо за аварии в заводи, мини и др.? Каква беше екологията във вашия район?

 

 

 

В НАЧАЛОТО