СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Животът в България по време на комунистическия режим в лични истории

Битът и икономиката

Тук можете да публикувате истории за икономиката, условията на труд, цените, бита и др.

 

Примерни въпроси, на които да отговаряте или да задавате

Всички хора ли работеха? Можехте ли да бъдете назначен/а във всеки завод/предприятие? От кого зависеше това? Как се работеше? Уплътняваше ли се работното време? Имаше ли работници, които не работеха ефективно, но получаваха същите заплати? Работеше ли се „частно“?
Какви бяха условията на труд? Имаше ли производства, които се отразяваха на здравето на работниците?
Изпълняваше ли се реално планът на завода/колектива?
Достатъчни ли бяха заплатите? В кои сектори заплатите бяха най-високи и в кои най-ниски?
Имахте ли право да притежавате обработваема земя?

Бихте ли описали бита си тогава? (Дрехи, храна, мебели, електроуреди, телефони, бани и др.) Как се строяха къщите? Как се чувствахте по време на режима на тока?

 

 

 

В НАЧАЛОТО