СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Ренесансът и раждането на новия човек

План на урок №1 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Ренесансът
   1. Исторически период, обхващащ времето от ХІV до ХVІ век, преход между средновековието и новото време
   2. Тогава се извършили много промени в материалния духовния свят на европейците в:
     1. религията
     2. икономиката
     3. обществото
     4. науката
     5. възприятията за света
     6. представите на човека за неговото място в този нов свят
 2. Индивидуализмът
   1. Индивидуализъм – стремеж на отделната личност (индивид) да живее, да се изявява и да бъде оценявана самостоятелно
 3. Ренесансът в италианските градове-републики (Флоренция и др.)
   1. културна революция, възраждане на Античната култура
   2. Хуманизъм - любов към човека, човеколюбие, човечност
 4. Възраждането на античността и новият светски дух
   1. Новото отношение към историята
   2. Осмисляне и изследване на античното наследство
   3. Секуларизъм – освобождаване от влиянието на църквата
 5. Културата на Ренесанса
   1. Творбите на Леонардо да Винчи, Микеланджело Бунариоти и др.