СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Европейските контрасти

План на урок №12 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Изоставането на Испания
  1. Причини – липсата на силна централна власт и консервативната аристокрация
  2. Упадъкът – крал Карлос ІІ (1665-1700)
  3. Войната за испанското наследство
 2. Холандското чудо
  1. Търговия със суровини и тяхната преработка
  2. Холандия - финансов център на Европа
  3. Буржоазните ценности – простота, пестеливост и усилен труд
  4. Разцвет на науката и изкуството
 3. Пруският военен абсолютизъм
  1. Юнкерите (пруски аристократи земевладелци, военизирани) и централизираната кралска бюрокрация – основа на пруският военен абсолютизъм
  2. Военни успехи
  3. Развита инфраструктура
  4. Забранени домашните селски занаяти
  5. Забрана за буржоазията да придобива земи
  6. Селяните – пренебрегвани
 4. Австрийският просветен абсолютизъм
  1. Мария Терезия (1717-1780) и Йозеф ІІ (1714-1780)
  2. Религиозна толерантност, контрол върху църквата, усъвършенстване на правната система
  3. “всички поданици имат право да бъдат управлявани добре”
  4. Подобряване положението селяните
  5. Светски контрол върху образованието