СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Просвещението

План на урок №13 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Духовният подем
  1. Просвещението – духовно движение, обхващащо периода от края на ХVІІ до началото на ХХ век, през което просветителите:
   1. Смятали, че “разумът и образованието просветляват човешкия живот”
   2. Вярвали в прогреса
   3. Вярвали в силата на човешкия разум
   4. Търсели начини за реформиране на общественото устройство
  2. Исак Нютон (1642-1727)
   1. „Математически принципи на философията на природата"
   2. законът за „универсалната гравитация"
 2. Философите
  1. Волтер (1694-1778)
   1. Религиозна толерантност и политическа свобода
   2. Критика на религията и католическата църква
   3. Само силно, но просветно управление може да осигури материалния прогрес
   4. “Смажете гадината” (църквата)
  2. Шарл Монтескьо (1689-1755)
   1.  да има разделение на властите
   2. Монархията да се реформира
 3. Енциклопедията
  1. Замислена и редактирана от Дени Дидро (1713-1784)
  2. Обобщение на познанието от ХVІІІ в.
  3. В центъра е най-важното – човека
 4. Общественият договор
  1. Жан-Жак Русо (1712-1778) в своя труд „За обществения договор, или Принципите на политическото право“ предлагал ново устройство на държавата основана на равенството и народния суверенитет, показвал недъзите на обществото