СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Индустриалната революция

План на урок №17 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Англия - люлката на модерната индустрия
  1. Индустриалната революция - прогресивната концентрация на производството и замяната на ръчния труд с механична сила (механизация), в хода на което се постига постоянно и голямо нарастване на производството
  2. Нововъведенията – парни машини, влак, нова организация, специализация
  3. Урбанизацията - процес на увеличаване на градското население и ролята на градовете
 2. Новата социална структура
  1. Преход от съсловно към класово общество
  2. преразпределение на богатствата, влиянието и властта в обществото
  3. Проблеми – нестабилността, редуване на стабилизация и кризи
  4. Основен проблем – различията между богати и бедни