СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Обществени движения и политически учения в Европа през първата половина на ХІХ век

План на урок №18 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Консерватизъм и либерализъм
  1. консерватизъм – за запазване на стария ред
   1. Противопоставяне на революцията и модернизацията
   2. Защита на традиционните аристократични и монархически ценности
   3. Промените и модерността са заплаха за мира, религията и стабилното йерархично устройство
  2. либерализъм – за свобода на хората
   1. За ново общество и революционна промяна
   2. За лична свобода и участие на гражданите в управлението
   3. Индивидуализъм, култ към разума
   4. Обществото е сбор от свободно действащи индивиди
   5. Държавата да престане да се бърка на хората да търсят печалба
   6. Против революция и кръв, за бавни мирни реформи
 2. Радикалните (крайните) идеи
  1. социализъм – за дълбоки реформи, които да осигурят на работника господстваща роля в обществото
   1.  за ненасилствени реформи чрез кооперация, сближаване и сътрудничество или стачка)
  2. комунизъм – за насилствено вземане на властта от пролетариата
  3. марксизъм – комунистическо учение, създадено от Карл Маркс (1818-1883)
   1. Акцентира върху производствените отношения
   2. Историята на обществото – борба между класи (групи от хора с противоположно имуществено положение)
   3. диктатурата на пролетариата е неизбежна и ще се създаде безкласово общество
 3. Работническите организации
  1. Трейдюнионите (от 1835) – организирани сдружения на работници за защита на интересите им
  2. Синдикатите – от края на ХІХ век