СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Нации и национализъм в Европа

План на урок №19 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Що е нация
  1. Нация – голяма група от хора, която говори един език, има обща култура, обща история, общи цели
  2. възгледи за нацията
   1. Френски - нация и държава са неразделни
   2. Немски – нацията може да е разделена в много държави
  3. формиране на нациите в еднородните етнически държави (Англия, Франция)
   1. Улеснено и стимулирано от държавата
   2. Създадена “модерна” връзка между поданиците и формата на управление
  4. формиране на нациите, които нямат собствена държава
   1. Първи етап - елитът формулирали белезите на нацията (история, език, култура, територия) и нейните задачи (политическо обособяване)
   2. Втори етап – разпространение националната идеология ; обединяване на етническите и териториални общности в национално цяло
   3. Трети етап – кауза за национално освобождение или обединение
 2. История и нация
  1. Историята играе голяма роля за формирането на нациите - общото минало
 3. Бъдещето на многонационалните империи
  1. Русия
   1. Неруски националисти в периферията
   2. Руски национализъм – славянофилство (превъзходството на руските институции и православието над Запада)
  2. Австрия – националните движения са в центъра и заплашват империята с разпадане
  3. националните идеи в Османската империя
   1. Вдъхновител в борбата за освобождение
   2. Стимул в борбата срещу гръцкото духовенство
   3. Подтик за възраждане на националната култура
   4. Панславизъм - политическо и културно течение, поставящо на преден план културните връзки между славянските народи. Свързва се и с руските стремежи за установяване на контрол върху европейските славяни.
   5. Идеята за “Велика Сърбия”