СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Новият свят

План на урок №2 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Причините за Великите географски открития
   1. Икономически – търсенето на на нов път към Индия, за да са по-евтини подправките
   2. Социални – много хора останали без земя в Европа; желание да се открият приказни богатства
   3. Религиозни – да се разпространява християнството
   4. Развитието на картографията и мореплаването
 2. Откривателите
   1. Христофор Колумб и откриването на Америка (1492г.)
   2. Васко да Гама и морският път към Индия
   3. Фернандо Магелан и първото околосветско плаване
 3. Завладяването на Новия свят
   1. Конкистадорите (“завоевателите”) – испанските военачалници и изследователи на Новия свят, положили основите на испанската колониална империя
   2. Завоеванията на французи, англичани, португалци, холандци
 4. Резултатите
   1. В Испания били докарвани огромно количество злато и сребро
   2. В Европа били пренесени нови земеделски култури (царевица, картофи боб, тютюн и др.)
   3. В Америка били пренесени огнестрелното оръжие, конете, християнството
   4. Променил се животът на европейците:
     1. рицарите обеднявали, банкерите и едрите собственици забогатявали
     2. “Революцията на цените” – повишаване на цените
   5. Настъпило времето на новите, силни монархии; времето на новата европейска икономика