СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Цивилизацията на индустриалната епоха

План на урок №22 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Романтизмът
  1. Романтизмът или романтика е интелектуално движение в живописта, музиката, поезията и въобще културата и обществото, което започва да се развива от края на XVIII век в Западна Европа и постига своя апогей по време на Индустриалната революция Основоположник на "Романтизмът" е Т.Жерико. Най-ярък представител е художникът Йожен Дьолакроа.
  2. Характеристика на романтическата личност 
   1. бунтар срещу установените модели на мислене и поведение;
   2. обладан от "Мирова скръб" -носталгия, меланхолия и печал, породени не от конкретни събития, а от цялостното житейско неудовлетворение.
 2. Представители на романтизма
  1. Художници
   1. Франсиско Гоя,
   2. Теодор Жерико
   3. Йожен Дьолакроа
  2. Литература
   1. англичаните Уилям Уърдсуърт и Самюел Коулридж - предимство на чувството и въображението пред разума и логиката
  3. Музика
   1. нови музикални жанрове: песен, романс, балада, симфония, концерт и др.
 3. Новата култура
  1. реализмът
   1. Реализмът е направление в изкуството, характеризиращо се с обективно отразяване на социалната, психологическа, икономическа и политическа действителност.
   2. В литературата - реализмът е литературно направление от 30-те години на XIX век, което си поставя за цел да извади на показ обществените пороци. Основната му цел е да покаже вярната картина на обществото. Представят се типични герои при типични обстоятелства. Доминира прозата, като основен жанр е големият роман, като трилогията. Основните теми са бедността, продажността и предателствата в любовта, както и социалните недъзи като алчността, лицемерието и суетата.За произведенията са характерни много описания на различни предмети или чувства,всяко от които има своя смисъл и се свързва с определен герой
  2. Реализъм във Франция
   1. Стендал- "Червено и черно", "Пармският манастир
   2. Балзак - "Човешка комедия" ("Дядо Горио"; "Братовчедката Бет"; "Йожени Гранде" и други)
   3. Гюстав Флобер - "Мадам Бовари";
   4. Ги дьо Мопасан - "Бел Ами", "Разкази".
  3. Реализъм в Англия
   1. Чарлз Дикенс - "Дейвид Копърфийл";
   2. Джейн Остин - "Гордост и предразсъдъци",
   3. Емили Бронте - "Брулени хълмове"
  4. Реализъм в Германия 
   1. Томас Ман - "Вълшебната планина", "Доктор Фаустус";
   2. Ерих Мария Ремарк - "Триумфалната арка".
  5. Реализъм в Русия 
   1. Лев Толстой - "Анна Каренина", "Война и мир";
   2. Фьодор Достоевски - "Престъпление и наказание";
   3. Николай Гогол- "Мъртви души";
   4. Пьотр Гурски-  "Повести";
   5. Антон Чехов – „Баба Славуна".
  6. импресионизъм и натурализъм
   1. Импресионизмът е течение в изкуството, което възниква във Франция в края на 19 век. В основата на импресионизма стои стремежът да се използват научните открития от това време в областта на физиката и на цветовете, за да се постигне по-натуралистично предаване на цветовете и тоновете в живописта.
  7. градска и селска култура
   1. Мода (на латински: modus - маниер, норма, правило, време, ритъм) означава начин на изразяване според вкуса, маниер на обличане и поведение, характерни за дадена епоха. Модата е стремеж към идеала за красота. Тя е най-вече социално психологично явление и може да служи като средство за поставяне на социални граници
 4. Печатното слово
  1. Вестниците, списанията, телеграфните агенции
  2. Свободата на словото
 5. Образованието
 6. Религия и наука
  1. Европейското общество през XIX в. си оставало дълбоко проникнато от християнството
  2. Атеизмът
  3. Еволюционната теория на Чарл Дарвин

 

За пръв път в човешката история благодарение на новите начини за комуникация светът станал достъпен, обясним, близък и познаваем