СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Османската империя - «Болният човек на Европа»

План на урок №24 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Упадък на османската социална и политическа система
  1. Начало – краят на ХVІІ век
  2. Кризата – забавено социално и икономическо развитие, инфлация, корупция
  3. Причини – консерватизмът
 2. Кризата в края на XVIII в.
  1. Аяните – турски първенци, които не признавали властта на султана
  2. Кърджалиите – турски разбойници, действащи в равнините
  3. Хайдутите
 3. Новата геополитическа ситуация
  1. Двете зони на балканите – северозападна, под влиянито на Австро-Унгария и южна и източна, под влиянието на Русия
  2. Войните на Русия на Русия – от 1710, след 1774 г. има право да покровителства християните в Турция
 4. Двата пътя за реформиране на Османската империя
  1. Европейският модел
  2. Източният, ислямският модел
  3. Опитите за реформи на султан Селим III (1789-1807 – нова войска
 5. Раждането на Източния въпрос
  1. Източен въпрос - Източният въпрос е условен термин, използван в науката, публицистиката и литературата, с който се обозначават противоречията между европейските Велики сили от края на XVIII век до Първата световна война, които са свързани с разпадането на Османската империя и съперничеството на европейските държави за подялбата на нейните територии и контрол на Балканите, в Мала Азия и Близкия Изток.