СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Балканското възраждане

План на урок №25 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Що е Балканско възраждане?
  1. периодът на преход от предмодерно към модерно общество. С това име се обозначават радикалните промени в трите основни сфери - социално-икономическата, политическата и културната
 2. Културните традиции
  1. гръцките общности – облагодетелствани от Патриаршията и запазената книжовност
  2. сърбите –  в гр. Карловац (Австрия) работели много сръбски книжовници
  3. българите
   1. Илиризмът – идеята за южнославянско духовно единство
   2. Христофор Жефарович – през 1741г. отпечатал “Стематография” с изображения на сръбски и български царе
   3. Манастирите
   4. Търговците – материална помощ
   5. Местните религозни водачи – водеща роля
 3. Пътищата на промените
  1. Училищата
  2. Печатните книги
 4. Балканското просвещение
  1. Духовният подем
  2. Общобалканското просвещение
 5. Начало на Българското духовно възраждане
  1. Книжовността и промените в езика
  2. Йосиф Брадати – автор на сборници
  3. Партений Павлович – автобиография
  4. Увеличаване броят на килийните училища
  5. Поява на общински училища