СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Нации и национални движения на Балканите

План на урок №26 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Възникване на националната идея
  1. Интересът към националната история
  2. Сръбската национална идея
  3. Гръцката национална идея
  4. Ролята на езика за възраждането “пробуждането” на балканските народи
 2. Национални отношения между балканските общности
  1. Националното самосъзнание
   1. установяване на националната самоличност:
   2. общото минало, общата територия, общият език
   3. Отграничаване от другите
  2.  конфликтите и споровете за историята
 3. Сърбия - първата национална държава на Балканите
  1. 1804 г. – Първо сръбско въстание, начело с Карагеорги Петрович
  2. 1812г. – автономия
  3. 1815 г. – Второ сръбско въстание, начело с Милош Обренович
  4. 1829 г. – Сърбия става васално княжество (след Руско-турска война)
 4. Гръцката революция
  1. „филики етерия" – „Дружество на приятелите“
  2. 1821г. – гръцкото въстание, начело с Теодорос Колокотронис и Григориос Дикеос (Папафпесас)
  3. 1829 г. – създаване на гръцка държава