СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Зараждане и отстояване на националната идея сред българите

План на урок №27 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Паисий Хилендарски (1722-1773)
  1. Животът и делото на Паисий
  2. “История славянобългарска” (1762) –
   1. своеобразен документ за самоличност на създаващата се нация
   2. опора на националното самочувствие
   3. призив за възраждане на българската държава
   4. огромно значение за опазването на българския език
   5. програма на българското национално пробуждане
 2. Българското училище на Новото време
  1. Нуждата от ново българско образование
  2. Елино-българските училища – (първото: 1815 г. в Свищов от Емануил Васкидович)
  3. Рибният буквар на д-р Петър Берон (1824) и взаимоучителния метод
  4. първото българско светско училище – открито в Габрово през 1835г. с помощта на Васил Априлов и Николай Палаузов, с първи учител – Неофит Рилски
  5. Първото девическо училище – 1840г. в Плевен от Анастасия Димитрова
  6. Първото класно училище – 1846г. в Копривщица от Найден Геров