СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Османската империя по пътя на модернизацията

План на урок №28 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Краят на размириците
  1. След 1812 г. аяните и кърджалиите били разбити
  2. На 16 юни 1826 г. били премахнати еничарите
 2. Началото на реформите - Махмуд II (1808-1838) и Абдул Меджид I (1839-1861)
  1. Реформа на държавното управление
   1. министерства, европейски униформи за войската, фесове
  2. 1832 г. – премахнато спахийството
  3. Гюлханският хатишериф (1839)
   1.  обявява се равенство за всички поданици, без разлика на народност и вяра; обещания за справедливост
 3. Епохата на танзимата (реформите)
  1. Хатихумаюна (1856):
   1. потвърждават се правата на християните
   2. създаване на смесени съдилища
   3. грижа за просветата и занаятите
   4. строеж на пътища, пощи и жп линии
  2. 1864 – ново териториално деление
  3. Реформите не спират разпада на империята
 4. Икономиката на империята
  1. Търговията
   1.  внос от Англия и Австрия на памучни и вълнени материи, хартия, метални изделия, рафинирана захар, химикали, колониални стоки, стъкло, фаянс
  2. Държавните поръчки
  3. Занаятите – някои западнали, появили се нови
  4. Фабриките – през 1834г. Добри Желязков открил първата българска фабрика (първата модерна текстилна фабрика в Османската империя)
 5. Транспорт, финанси и кредит
  1. Изграждане на жп линии (Кюстенда – Черна вода)
  2. Непрекъсната инфлация
  3. Финансова нестабилност – зависимост от западни капитали и политически натиск
  4. обявен фалит на държавата (70-те години)