СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

САЩ през ХІХ век

План на урок №31 по история и цивилизация за 9. клас

 1. САЩ до средата на ХІХ век
  1. Възприети идеалите на демокрацията
  2. Увеличени територия и население
  3. Обособени три секции щати:
   1. Север
   2. Запад
   3. Юг
 2. Районите
  1. Северът:
   1. Индустриализация
   2. урбанизация
  2. Югът:
   1. Едро земевладение и поизвовство на памук
   2. Робовладение
   3. Консерватизъм и йерархично общество
  3. Противоречията:
   1. За пътищата и каналите
   2. За митата
   3. За робовладението
 3. Гражданската война
  1. Войната:
   1. 1861 г. – отделяне на Южните щати (Конфедерация на американските щати)
   2. Мерките на Севера
    1. Законът за хоумстедите  за даване на земя;
    2. освобождаване на робите (Прокламация за освобождаването на робите -1863), 13-та поправка на Конституцията от 1865 г. за отмяна на робството)
   3. 1865 – победа за Севера)
  2. Последиците:
   1. Премахване на робовладението
   2. Превъзходство за индустриалния капитализъм
   3. Стабилизиране на американската нация
   4. САЩ става огромна континентална държава, предстои да стане световна сила