СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Азия и предизвикателствата на модерния свят

План на урок №32 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Китай
  1. Традиционна изолация
  2. Конфуцианската философия
   1. по името на живелия през VI - V в. пр. Хр. китайски философ Конфуций.
   2.  Според тази философия владетелят управлява с помощта на мъдреци, а основата на всичко е верността към традицията.
  3. Войните с Англия
   1. първата англо-китайска опиумна война (1839)
    1. победа за англичаните, получават Хонконг
   2. Втората англо-китайска опиумна война (1854)
    1. Победа за Англия,
    2. Русия без война завзема земи,
   3. Китай се отваря за света
 2. Япония в епохата на реформите
  1. Обединение на страната
   1. 1600 г. от шогунът Токугава след битката при Секигахара
  2. Изолацията
   1. Шогунатът – властта е в ръцете на шогуна; мир и ред чрез недопускане на промени и чужди влияния
  3. Реформите - епохата Мейдзи (1868-1912)
   1. Властта е в императора
   2. Аграрна реформа
   3. Свобода на търговията и производството
   4. Самураите загубват водещата роля, издига се буржоазията
   5. Япония става модерна държава и велика сила
 3. Индия
  1. До XVIII в. – множество малки кралства
  2. Управлението на англичаните
   1. Мир, ред и уважение към собствеността
   2. Шок за индийците от контакта с европейската цивилизация, англичаните изкривяват специфичния път на развитие на азиатците