СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

България в модерната епоха

План на урок №37 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Едно толкова трудно начало
  1. Берлинският договор (13.VІІ.1878) – разделя България на 5 части
  2. Първите политически партии
   1.  либерали
   2. консерватори
  3. Търновската конституция (16.ІV.1879)
   1. прогресивна и демократична,
   2. осигуряване на разделението на трите власти (законодателна, съдебна и изпълнителна)
  4. Княз Александър І Батенберг
 2. По пътя на самостоятелното политическо развитие
  1. Изграждането на модерната държава
   1. Модерни закони
   2. Всеобщо избирателно право (за мъжете)
   3. Българската армия
  2. Режимът на пълномощията на княз Александър І (1881-1883)
 3. В голямата игра на европейската политика
  1. Съединението на Княжество България с Източна Румелия (6.ІХ.1885)
  2. Сръбско-българската война (1885.2.ХІ.-1886.24.ІІІ.)
  3. Русофили (подкрепящи Русия) и русофоби (приемащи Русия за главен враг на България
  4. Преврат, контрапреврат и абдикация на княз Александър І
 4. По пътя на модернизацията
  1. Управлението на Стефан Стамболов (1887-1894)
   1. Политика на протекционизъм (защита на българската индустрия
   2. Независима външна политика
   3. Политически гонения
  2. “Личният режим” на княз Фердинанд
  3. Илинденско-Преображенското въстание (избухнало на 2-19.VІІІ.1903)
  4. Обявяването на Независимостта (22.ІХ.1908г.)