СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Новата религия

План на урок №4 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Кризата на католицизма
   1. През Средновековието църквата имала монопол върху спасението на душите на хората
   2. Индулгенциите – документи за опрощаване на греховете срещу заплащане
   3. Недоволството срещу пороците на църквата
   4. Реформа (промяна) на църквата означавала промяна на целия духовен свят на хората
 2. Бунтът на вярващите
   1. Новите религиозни идеи – да има нова църковна организация като общност на истински вярващи, освободена от алчността на официалния католицизъм
   2. Превеждането на Библията и отпечатването и – достъпна за много хора
   3. Началото на реформацията – обявяването от Мартин Лутер на 95 тезиса за промяна на църквата
 3. Реформацията – движение за промяна на църквата и нейните институции, започнато  от Мартин Лутер в началото на ХVІ век
   1. Реформацията в Германия – завършила през 1555 г. с Аусбургския мир – “на когото е властта, на него е и вярата”
   2. Реформацията в Шотландия, Нидерландия и Франция (презветерианските църкви) – последователите на калвинизма настоявали за строг контрол върху поведението на гражданите, вярвали в идеята за предопределението за спасението на хората
 4. Реформацията в Англия
   1. Крал Хенри VІІІ (1491-1547) застанал начело на английската църква, конфискувал манастирските имоти, ликвидирал папският контрол върху духовенството
 5. Контрареформацията
   1. Контранастъплението на Римската църква с помощта на инквизицията, католическите владетели и Йезуитския орден
   2. Тридетският събор – начало на модерния католицизъм
   3. Равновесието между Реформацията и Контрареформацията – временна отсрочка преди религиозните войни