СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Всекидневният живот на европейците през ХVІІ и ХVІІІ век

План на урок №7 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Населението на Европа
   1. Демографският баланс – разпределение на ражданията и смъртите по отношение на общия брой на населението
   2. Населението бавно се увеличава
   3. Продължителност на живота – 30 г. за мъжете, 35 за жените
 2. Семейство, деца и образование
   1. Малкото семейство
   2. Училищата – ролята им нараства
 3. Селото
   1. Поминък на селяните – животновъдство и земеделие
   2. Сеньоралните имения, енорията и общината
   3. Земята – селска земя, общинско пасище
   4. Триполната система
 4. Градският живот
   1. Пазарната структура
   2. Производството
   3. Специализацията
 5. Храна и медицина
   1. храната
     1. Зърнени култури
     2. Зеленчуци
     3. Мляко
     4. Вино
     5. Бира
   2. Медицина