СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Османската империя (ХVІ – ХVІІ век)

План на урок №8 по история и цивилизация за 9. клас

 1. Устройство на османската държава
   1. Теокрация – форма на управление, при която властта на лицето, което управлява, се смята дадена директно от бога
   2. Султанът – върховен господар, който разполага изцяло с живото и имота на своите поданици
   3. Войската:
    1. еничарите – събирани чрез “кръвния данък”
    2. спахиите – получават земя срещу военна служба
   4. Административно деление:
    1. провинции – Румелия (в нея е България), Анатолия и др.
    2. бейлербейства
    3. санджаци
   5. Администрацията:
    1. велик везир (министър-председател)
    2. везири (министри) в Дивана (държавен съвет)
   6. Право – шериат (съвкупност от правни, морални и религиозни норми, разработени в периода VІІІ – ХІІ век въз основа на Корана и религиозните предания за живота на пророка Мохамед
    1. мюфтия (Шейх юл Ислям) – ръководи всиччки мюсюлмански правни и духовни институции
    2. кадии (съдии) –
   7. Религиозни общности:
    1. мюсюлмани
    2. християни
 2. Апогеят на Османската империя
   1. 1516 г. – завладяването на Сирия
   2. 1517 г. -завладяването на Египет от султан Селим І
   3. 1526 г. – победа над унгарците
   4. 1683 г. – неуспешна обсада на Виена
 3. Въстанията на българите
   1. Второто търновско въстание(1686 г.) – Ростислав Стратимирович и Савелий Дубровски
   2. Чипровското въстание (1688 г.) – Георги Пеячевич и Богдан Маринов
   3. Въстанието на Карпош в Македония (1689г.)