СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Уроци, презентации и тестове по история за 5. клас по новата учебна програма


Електронно четим учебник по история и цивилизации за 5. клас


  Уроци - планове, презентации, тестове по история и цивилизации за 5. клас

 1.   Истоията и нейните източници

 2.  Времето и пространството в историята 

 3.  Началото на човешката история 

 4.  Голямата промяна през новокаменната епоха 

 5.  Днешните български земи през праисторическата епоха 

 6.  Изкуство и вярвания на праисторическия човек 

 7.  Зората на цивилизацията – земите край Нил, Тигър и Ефрат 

 8.  Първите писмености 

 9.  Древен Египет – държава с хилядолетна история 

 10.  Фараонът и неговият народ 

 11.  Религията на древните египтяни 

 12.  Първите държави в Месопотамия 

 13.  Големите източни империи – Асирия и Персия 

 14.  Владетел и общество в Месопотамия 

 15.  Религиозните вярвания на жителите на Месопотамия 

 16.  Културата на Древния изток 

 17.  Древните евреи 

 18.  Началото на елинската цивилизация 

 19.  Богове и герои в Древна Елада 

 20.  Полисът и неговите жители 

 21.  Спарта и Атина 

 22.  Войните в живота на древния елин

 23.  Всекидневието на елинския град

 24.  Празници и игри в Древна Елада

 25.   Елинската култура

 26.   Империята на Александър Велики

 27.   Наследството на Александър - елинистическата епоха

 28.   Древна Тракия. Царството на одрисите

 29.   Общество и всекидневен живот на траките

 30.   Религиозните вярвания на траките

 31.   Тракийските гробници и съкровища

 32.   Основаването на Рим

 33.   Римската република

 34.   Господарите на Средиземноморието

 35.   От република към империя

 36.   Римската империя

 37.   Всекидневният живот в Римската империя

 38.   Римските провинции в днешните български земи

 39.   Възникване и разпространение на християнството I - III в.

 40.   Краят на Римската империя и триумфът на християнството

 

Използвани източници: Учебник по история и цивилизации, издателство „Просвета Плюс“, автори Екатерина Михайлова, Маргарита Димова, Иво Чолаков, Георги Йорданов Иванов; Уикипедия и др.

В НАЧАЛОТО