СУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Нации и национални движения на Балканите

План на урок №28 по история и цивилизации за 8. клас

1.Възникване на националната идея
                А) историята—установява националната идентичност
                Б) различията в „националните“ истории
2. Първите национални държави на Балканите
                А) Сърбия
                -Първо сръбско въстание от 1804-13(Кара Джордже Петрович)
                -Второ Сръбско въстание  от 1828-29 (княз Милош Обренович)
                -1829—Сърбия е васално княжество (след Руско-турска война)
                Б) Гърция
                -Гръцката война за независимост (1821-1829)
                -1829—постигната автономия (пак с помощта на Русия)
                -1832—Кралство Гърция
                В) Румъния—обединение на Влахия и Молдова (1859)
                Г) Черна гора—наследствено княжество (1852)
3. Зараждане на националната идея сред българите
                А) неблагоприятното положение на българите
                Б) „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски (1862)
                В) ролята на българското светско образование
                Г) църковната борба на българите
                - конфликтите с гръцките духовници и Патриаршията
                - исканията на Неофит Бозвели (1844)
                - „Великденската акция“ на цариградските българи
                - 28.02.1870—издаден е ферман за създаване на независима Българска църква начело с екзарх