СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

Кръстоносните походи

План на урок №18 по история и цивилизация за 8. клас

 1. Възникване на кръстоносната идея
  1. причини – за богатства и земи, за обединение на християните
  2. Съборът в Клермон (1095) и призивът на папа Урбан ІІ
  3. Първият кръстоносен поход (1096-1099)
   • походът на селяните
   • походът на рицарите – освободили Йерусалим
 2. Латинските държави на Изток
  1. Отношението на латинците към местното население
   • жестоко и към мюсюлмани, и към православни християни
  2. Вторият кръстоносен поход (1147-1149)
   • оглавен от Луи VІІ и Конрад ІІІ
   • провал
  3. Трети кръстоносен поход (1189-1192)
   • воден от Фридрих І Барбароса, Ричард І Лъвското сърце и Филип ІІ Огюст
   • частичен успех
 3. Залезът на кръстоносната идея
  1. Четвърти кръстоносен поход (1202-1204)
   • Унищожава временно Византия
  2. Седми (1248-1254) и Осми (1270) поход на Луи ІХ Свети
   • провал
 4. Последици от кръстоносните походи
  1. + разширява се кръгозорът на европейците
  2. + възприемат се нови идеи, навици, земеделски култури
  3. + взаимно се опознават християнският Запад и мюсюлманският Изток
  4. - започва противопоставянето на католици и православни християни
  5. - в кръстоносните държави се въвежда тежка експлоатация за местното население
 • Резюме
  1. Кръстоносните походи са военни походи на западноевропейците за освобождаване на Йерусалим (превзет мюсюлмани).
  2. Първият кръстоносен поход завършил с успех, а останалите (2.- 8.) - не.
  3. Кръстоносните походи показали за първи път завоевателната мощ на латинския Запад.
  4. Макар че завършили с неуспех, те допринесли за укрепване на връзките между Изтока и Запада и създали прототип за европейската колониална експанзия в Новия свят от края на 15. Век.