СОУ "М. Драгинов" - мобилна версия

  Уроци по история и цивилизация за 9. клас по старата учебна програма

 1.    Началото на Новото време
 2.    Новият свят
 3.    Новата икономика
 4.    Новата религия
 5.    Религиозните войни
 6.    Общество и държава в зората на модерната епоха
 7.    Всекидневният живот на европейците през ХVІІ и ХVІІІ век
 8.    Османската империя (ХVІ – ХVІІ век)
 9.    Англия - ограничената монархия
 10.    Франция - абсолютната монархия
 11.    Русия - изгряващата сила
 12.    Европейските контрасти
 13.    Просвещението
 14.    Американската революция
 15.    Френската революция
 16.    Франция и Европа в годините на Наполеон
 17.    Индустриалната революция
 18.    Обществени движения и политически учения в Европа през първата половина на ХІХ век
 19.    Нации и национализъм в Европа
 20.    Европа на кръстопът
 21.    “Пролетта на народите”
 22.    Цивилизацията на индустриалната епоха
 23.    Триумфът на националната идея
 24.    Османската империя - «Болният човек на Европа»
 25.    Балканското възраждане
 26.    Нации и национални движения на Балканите
 27.    Зараждане и отстояване на националната идея сред българите
 28.    Османската империя по пътя на модернизацията
 29.    Животът на Балканите през ХІХ век
 30.    Раждането на свободна България
 31.    САЩ през ХІХ век
 32.    Азия и предизвикателствата на модерния свят
 33.    Латинска Америка
 34.    Завладяването на “Черния континент”
 35.    Триумфът на „световната” икономика
 36.    Държави и общество (1870-1914)
 37.    България в модерната епоха
 38.    Духовният живот в началото на ХХ век
 39.    Кризи и дипломация – Европа по пътя към войната